Maassamme toimivat ulkomaiset pankit

Maassamme toimivat ulkomaiset talletuspankit ja niiden suomalaiset sivuliikkeet eivät ole kotimaisen Talletussuojarahaston tarjoaman suojan piirissä. Ne kuuluvat kotivaltionsa talletussuojajärjestelmän piiriin.

Talletussuojarahasto turvaa myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden tallettajien saamiset siltä osin, kun ulkomainen luottolaitos on hakenut Talletussuojarahaston jäsenyyttä täydentääkseen kotivaltionsa mukaista tallettajien saamisten suojaa. Tällä hetkellä Talletussuojarahastossa ei ole jäsenenä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä.

Euroopan talousalueella toimivien talletussuojajärjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu.  Talletussuoja on 31.12.2010 alkaen kaikissa EU-maissa 100 000 euroa.

Ulkomaisella talletussuojajärjestelmällä ei kuitenkaan välttämättä ole velvollisuutta määritellä tai suorittaa korvausta muussa kuin kotimaansa valuutassa. Tilinhaltijan tulee tällöin ottaa huomioon mahdollinen valuuttariski. Esimerkiksi Ruotsin talletussuojajärjestelmän tarjoama talletussuoja on lähtökohtaisesti enintään 100 000 euroa, mutta korvaussummaan kohdistuu euron ja kruunun väliseen vaihtokurssiin perustuva valuuttakurssiriski koko korvausprosessin ajan siten, että Suomessa asuvalle tallettajalle euromääräisenä suoritettava korvaus voi lopulta ylittää taikka alittaa yllä mainitun 100 000 euron enimmäisrajan.

  
  
  
  
  
AS LHV Pank, sivuliike SuomessaPankkiViroViro​http://www.tf.ee
BIGBANK AS Suomen sivuliikePankkiViroViro​http://www.tf.ee
Nordnet Bank AB Suomen sivuliikePankkiRuotsiRuotsi​http://www.insattningsgarantin.se
Nordax Finans AB publLuottoyhteisöRuotsiRuotsi​http://www.insattningsgarantin.se
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttoriPankkiRuotsiRuotsi​http://www.insattningsgarantin.se
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoimintaPankkiRuotsiRuotsi​http://www.insattningsgarantin.se
TF Bank ABPankkiRuotsiRuotsihttp://www.insattningsgarantin.se/
päivitetty 01.02.2013