Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivuliikkeet

​Suomessa toimii muista EU-maista tai ETA-maista kotoisin olevien pankkien sivuliikkeitä, jotka ottavat vastaan talletuksia. Nämä sivuliikkeet kuuluvat kotivaltionsa talletussuojajärjestelmän piiriin, eivätkä ne ole suomalaisen talletussuojarahaston tarjoaman suojan piirissä.

Euroopan talousalueella toimivia talletussuojajärjestelmiä ohjaa vuonna 2014 annettu EU:n talletussuojadirektiivi ja järjestelmien tarjoaman suojan taso on pitkälti yhdenmukaistettu 100 000 euroon. On kuitenkin huomattava, ettei ulkomaisella talletussuojajärjestelmällä ole välttämättä velvollisuutta suorittaa korvausta muussa kuin kotimaansa valuutassa ja myös talletussuojan taso voi olla sidottu talletussuojajärjestelmän kotivaluuttaan. Tilinhaltijan tulee tällöin ottaa huomioon suojaan mahdollisesti liittyvä valuuttakurssiriski.

  
  
  
Ruotsi
  
Viro
  
Ruotsi
  
Iso-Britannia
  
Ruotsi
  
Ranska
  
Tanska
  
Saksa
  
Norja
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Ruotsi
  
Iso-Britannia
päivitetty 09.10.2015